Thư của Bảo Việt Quảng Ninh

Gửi HaloTour,

Tôi muốn bày tỏ sự đánh giá cao về chất lượng dịch vụ rất tốt mà chúng tôi đã nhận được trong suốt chuyến đi Asean Resort vừa qua.

Halotour tổ chức rất chuyên nghiệp. Mọi người trong đoàn đã có rất nhiều niềm vui với những hoạt động Teambuilding và Gala Dinner cho 6 đơn vị với trên 120 thành viên, đặc biệt là đêm gala BBQ rất tuyệt vời.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các cá nhân là: Thành, Trí, Bi đã góp phần rất lớn vào sự thành công cho chuyến đi của chúng tôi.

Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Bảo Việt Quảng Ninh

Nguyễn Mạnh Cường, Vietnam

Thông tin doanh nghiệp

Du lịch Hạ long * Halo Tours