Tổng quan Xiangkhouang

Xiangkhouang là một tỉnh của Lào, nằm trên cao nguyên Xiangkhouang, phía đông bắc của đất nước.
Ban đầu được gọi là Muang Phouan, thủ phủ của tỉnh là Phonsavan.
Dân số của tỉnh tính đến thời điểm điều tra dân số tháng 3 năm 2005 là: 229.521

Xiangkhouang