Cây hồi ở huyện biên giới Bình Liêu Quảng Ninh

Cây Hồi đã được trồng trọt từ rất lâu đời tại huyện vùng cao Bình Liêu, các rừng hồi hiện có tập trung chủ yếu ở độ cao từ 300m đến trên 600m so với mực nước biển, với nhiệt độ trung bình năm trong khoảng 18 - 22 0C và tổng lượng mưa trung bình năm trên 1.500mm.
Vùng trồng hồi đều chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc, hàng năm có tới 4 tháng nhiệt độ không khí xuống thấp (trung bình 13,5 - 15 0C ) và thường có sương muối, mây mù bao phủ.
Quả hồi ( hoa hồi ) của Bình Liêu được đánh giá có chất lượng tốt và đang được xuất khẩu đi nhiều nước và cung cấp cho thế giới nguồn dược liệu quý.
Cây Hội ở Bình Liêu Xem video sau