Đình Quan Lạn

Đình Quan Lạn là kiến trúc lớn, trung tâm sinh hoạt Văn hóa của cộng đồng làng xã.

Đình Cái Làng : có 7 gia, 2 chái, 8 vì kèo chính và 2 vì kèo phụ.

Đình làm bằng gỗ Mần Lái ( thứ gỗ tốt hơn cả gỗ Lim già) ( các cụ cao niêm bảo rằng do gỗ Lim mọc ở núi đất, Mầm Lái mọc ở núi đá do vậy rắn chắc hơn gỗ Lim nhiều.

Gỗ Mần Lái có nhiều ở núi đá đảo Ba Mùn cách Cái Làng không xa, không những vậy có Sông Mang nên vận chuyển từ đảo Ba Mùn về Cái Làng thuận tiện và nhanh chóng.

Đình Quan Lạn bỏ kiến trúc kiểu chữ Khẩu, chuyển sang kiến trúc kiểu chữ Công; có một bái đường phía trước, một hậu cung phía sau. Thế đất Tiền Tam Thai, Hậu Ngũ Nhạc.

Đình nhìn ra bến phía trước, xa xa là 3 ngọn núi Ba Sao : Sao Trong, Sao Ngoài, Sao Ơn. Phía sau có 5 đỉnh núi cao tạo thành hình Ngũ Nhạc.

Đình Quan Lạn có quy mô lớn, trang trí đẹp là một trong 3 kiến trúc lớn nhất trong suốt mấy trăm km từ Trà Cổ đến Đảo Hà Nam (Đình Trà Cổ, Đình Quan Lạn và Đình Phong Cốc).

Mái Đình rộng lợp ngói mũi hài, 4 góc đao cong, nóc đắp hình "Lưỡng Long Chầu Nguyệt" mang đầu đủ hình dáng điển hình của ngôi đình người Việt.

Qua Đình ngả nón trông đình

Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu

Lễ hội Quan Lạn được tổ chức hàng năm từ 10/6 đến 20/6 âm lịch. Lệ làng quy định 10/6 là ngày khóa làng, từ ngày này dân làng không ai ra khỏ đảo, những người đi làm ăn xa khắp nơi được phép kéo về dự lễ. Vì vậy trong suốt cả năm chỉ 10 ngày lễ hội mới cả đủ người làng và cũng do đó những ngày lễ hậu là những ngày đông vui nhất trong năm của quê hương Hải đảo,.