Nhà Trần ở Đông Triều Quảng Ninh

Tên gọi của di tích: Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

Tên cơ quan quản lý di tích: Ban quản lý Khu di tích nhà Trần thị xã Đông Triều.

Ngày, tháng, năm được xếp hạng: 09/12/2013 (Quyết định số 2383/QĐ-TTg).

Địa chỉ liên hệ: Số 517, đường Nguyễn Bình, khu Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033 595 258.

Website: nhatranodongtrieu.vn

Email: bqlditichnhatran.dt@gmail.com

Lãnh đạo Ban

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Sơn

- Phó Trưởng ban: Đặng Văn Diềm

- Phó Trưởng ban: Đỗ Thành Hưng

 Giới thiệu khái quát về di tích

Khu di tích nhà lịch sử nhà Trần tại Đông Triều là một quần thể gồm 14 di tích gắn liền với triều đại nhà Trần - một triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Khu di tích lịch sử nhà Trần bao gồm:

     - 02 đền, miếu:  (1) Đền An Sinh - nơi thờ 8 vị vua nhà Trần có lăng mộ tại vùng đất An Sinh - Đông Triều cùng An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu phu nhân và Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn; (2) Thái miếu - đây là Tiên miếu, Tổ miếu của nhà Trần, nơi thờ thụng tổ tiên nhà Trần và các vị vua Trần.

     - 07 di tích lăng mộ: (1) Tư Phúc lăng - nơi thờ hai vua đầu triều Trần là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và vua Trần Giản Định; (2) Đồng Thái lăng - là lăng miếu của vua Trần Anh Tông, vị vua thứ 4 của nhà Trần và phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái hậu; (3) Đồng Mục lăng - là lăng miếu của vua Trần Minh Tông, vị vua thứ 5 của nhà Trần; (4) Ngải Sơn lăng - là lăng miếu của vua Trần Hiến Tông, vị vua thứ 6 của nhà Trần; (5) Phụ Sơn lăng - là lăng miếu của vua Trần Dụ Tông, vị vua thứ 7 của nhà Trần; (6) Nguyên lăng - là lăng miếu của vua Trần Nghệ Tông, vị vua thứ 8 của nhà Trần; (7) Đồng Hỷ lăng - là lăng của vua Trần Thuận Tông, vị thư thứ 11 và Trần Duệ Tông, vị vua thứ 9 của nhà Trần.

     - 05 di tích chùa, quán:  (1) Chùa Quỳnh Lâm - là trường đào tạo Phật giáo lớn nhất của Việt Nam; (2) Chùa Ngọa Vân - là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc đời tu hành của Đức vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị Tổ thứ nhất của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử; (3) Chùa Hồ Thiên - là nơi các vị cao tăng tu luyện sau khi hoàn thành khóa học tại chùa Quỳnh Lâm; (4) Chùa Trung Tiết - nơi thờ Phật và thờ vua Trần Anh Tông cùng 2 bề tôi trung thành của ông là Đặng Tảo và Lê Chung; (5) Chùaquán Ngọc Thanh - là nơi có lăng mộ của vua Trần Duệ Tông và Trần Thuận Tông.

     Bên cạnh 14 điểm di tích nói trên còn có một số điểm di tích có liên quan đến nhà Trần như: am Mộc Cảo, di tích Đá Chồng, di tích Ba Bậc, mộ cổ Nghĩa Hưng, mộ cổ Trại Lốc…

    Với những giá trị về lịch sử văn hóa, khoa học, Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09/12/2013 xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Cùng với đó Khu di tích cũng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích

Một số hình ảnh tiêu biểu: 

đền an sinh Đông Triều

Đền An Sinh - Nơi thờ 8 vị vua nhà Trần, An Sinh vương Trần Liễu, Thiện Đạo Quốc mẫu và Hưng Đạo vương (Ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

Tháp am Ngọa Vân

Khu am, tháp Ngọa Vân - Nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, nhập niết bàn hóa Phật (Ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

tháp 7 tầng chùa Hồ Thiên

Tháp 7 tầng chùa Hồ Thiên (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

thái miếu trần triều

Khai mạc lễ hội Thái miếu nhà Trần (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

Toàn cảnh chùa Quỳnh Lâm      

Toàn cảnh chùa Quỳnh Lâm (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

Chùa Trung Tiết

      Chùa Trung Tiết - nơi thờ Đặng Tảo và Lê Chung (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

Đồng Thái Lăng

Đồng Thái lăng - lăng mộ của Đức vua Trần Anh Tông (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

Ngải Sơn Lăng

Ngải Sơn lăng - lăng mộ của Đức vua Trần Hiến Tông (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

Nguyên Lăng

Nguyên lăng - lăng mộ Đức vua Trần Nghệ Tông (ảnh: BQL Khu di tích nhà Trần)

____________________

Nhà Trần ở Đông Triều Quảng Ninh

nhatranodongtrieu.vn