Thông tin booking

Các trường có dấu * là bắt buộc

Thông tin tour

Tên tour : Shinrin Yoku – Tắm Rừng Theo Phong Cách Của Người Nhật

Mã tour : BITOUR2N2D

Hành trình : 3 ngày / 2 đêm

Thông tin tour theo yêu cầu

Thông tin liên hệ

* If you dont receive our answer after 1 working day, please check your spam email. It may go to your spam mailbox.