[Nên Biết]Tổng Kiểm Tra đường Bộ 1 Tháng: Các Lỗi Sẽ Kiểm Tra & Giấy Tờ Cần đem Khi Ra đường

Như mọi người đã biết, bắt đầu từ sáng ngày 15/5 đến hết 14/6/2020 thì CSGT có quyền dừng xe  để kiểm tra giấy tờ cho dù anh em không phạm lỗi, để mọi việc dễ dàng và êm xuôi nhất cho anh em, mình có làm infographic tóm tắt thông tin về đợt kiểm tra này và 5 loại giấy tờ mà anh em khi lưu thông trên đường cần mang theo:

kiểm tra đường bộ

Mức phạt tiền các lỗi phổ biến khi tham gia giao thông

mức phạt