Danh sách blog theo danh mục Ẩm thực

Nghề Biển : Câu, đánh Bắt Hải Sản

Nghề Biển : Câu, đánh Bắt Hải Sản
Nghề biển có nghề câu, nghề kéo lưới rê (kéo giã) bằng hai thuyền buồm, hai đầu lưới. Hiện nay người ta dùng tàu có công suất máy 35 đến...