Danh sách bài viết blog theo điểm du lịchViệt Nam

HÀ NỘI, CÀ NÉN VẠI

HÀ NỘI, CÀ NÉN VẠI
"Rau lang chấm nước nén cà Mẹ xới bảy bát con và liền tay" Đại để là vậy! Tôi đã hỏi những người Hà Nội lớn tuổi hay nghiên cứu về văn...

BÚN THANG - NGỌC NỮ HÀ THÀNH

BÚN THANG - NGỌC NỮ HÀ THÀNH
Với riêng người viết này là vậy. Và đây là mắt nhìn riêng, cách nấu của bà nội để lại. Tất nhiên là sau Tết gần như người...