Danh sách bài viết blog theo điểm du lịchĐông Triều

Trở Lại Chốn Tùng Lâm Xưa

Trở Lại Chốn Tùng Lâm Xưa
Nức tiếng Quỳnh Lâm cõi xứ Đông  Ai qua đứng lại mà trông  Tháp cao chín đợt màu mây ám  Chùa rộng trăm gian...

Rươi Đông Triều - Đặc Sản "lộc Trời Cho"

Rươi Đông Triều - Đặc Sản "lộc Trời Cho"
“Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng 5” - Rươi sẽ nổi trên các ruộng nằm sát bờ sông Cầm, sông Đạm Thủy (TX Đông Triều). Với...