Danh sách bài viết blog theo điểm du lịchQuy Nhơn

Bình Định đất Võ Trời Văn

Bình Định đất Võ Trời Văn
Là đất võ bởi Bình Định là quê hương của tam kiệt Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cùng nhiều danh tướng Tây Sơn. Là cái nôi của nhiều...