Danh sách bài viết blog theo điểm du lịchMóng Cái

TỔ QUỐC TỪ NÉT VẼ ĐẦU TIÊN

TỔ QUỐC TỪ NÉT VẼ ĐẦU TIÊN
Tất cả chúng ta đây, ai cũng đều có nguồn cội, gốc gác được sinh ra từ làng, đời cụ tổ, đời ông ta, cha ta, rồi có thể đến...

Chuyện Về Những Cột Mốc Biên Cương

Chuyện Về Những Cột Mốc Biên Cương
Mỗi cột mốc nơi biên giới đều mang ý nghĩa thiêng liêng là đánh dấu chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lãnh hải quốc gia. Gắn với từng phiến đá...

NHẬU ĐÃ ĐỜI Ở MÓNG CÁI QUẢNG NINH

NHẬU ĐÃ ĐỜI Ở MÓNG CÁI QUẢNG NINH
[ Ahalong ] Móng Cái là một thành phố nhỏ của Quảng Ninh , nằm ở nơi giao nhau giữa Việt Nam, Trung Quốc và Vịnh bắc bộ. Chính s ự giao thoa về địa hình...