Danh sách bài viết blog theo điểm du lịchNinh Thuận

Chuyện Kể Dọc đường

Chuyện Kể Dọc đường
Những con người yêu thích dịch chuyển và luôn có thiết bị chụp hình ở bên, họ là nhà báo, phóng viên ảnh, quay phim, nhiếp ảnh gia thời...

Bất Ngờ Ninh Thuận

Bất Ngờ Ninh Thuận
Ninh Thuận - Phan Rang là xứ sở "Gió như Phan và nắng như Rang". Du lịch Ninh Thuận, có Biển Ninh Chữ, Tháp Chàm Polong Grai, làng gốm cổ Bàu Trúc, làng...