Danh sách bài viết blog theo điểm du lịchNha Trang

Có Một Nha Trang Khác

Có Một Nha Trang Khác
Võ Thanh Minh, từng được mệnh danh là "Chúa đảo Hòn Tằm " rồi "Chú đảo Hòn Thị", giờ đang "tạm thời gác kiếm". Gặp Minh lần đầu cứ tưởng đó...