Lạng Sơn

Tổng quan Lạng Sơn

Lạng Sơn là : "Mảnh đất địa đầu Tổ quốc Việt nam" gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; Cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Lạng Sơn là quê hương của nhiều dân tộc ít người vùng núi Đông Bắc với đặc trưng và văn hóa riêng thể hiện qua các lễ hội, làng nghề, các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, các làn điệu dân ca, ẩm thực ...

Lạng Sơn là : "Mảnh đất địa đầu Tổ quốc Việt nam" gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; Cùng các danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Lạng Sơn là quê hương của nhiều dân tộc ít người vùng núi Đông Bắc với đặc trưng và văn hóa riêng thể hiện qua các lễ hội, làng nghề, các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, các làn điệu dân ca, ẩm thực ...

Lạng Sơn