Tổng quan Yên Bái

Mù Căng Chải - Yên Bái
những địa điểm du lịch như ruộng bậc thang Mù Cang Chải là các cánh đồng tự nhiên do người dân nơi đây trồng từ nhiều đời; Hồ Thác Bà. Đền Tuần Quán, Thác Mơ, Căng và Đồn Nghĩa Lộ, Suối Giàng, Đền Đông Cuông, Táo mèo, Suối khoáng Bản Bon, Bản Hốc, Chiến khu Vần, Dốc Yên Ngựa , Chợ đá quý ở Lục Yên, Cánh đồng tại Mường Lò

Khách sạn Yên Bái

Yên Bái