Tổng quan Đảo Cái Chiên (Hải Hà)

Blog hay và hữu ích

Nghề Biển : Câu, đánh Bắt Hải Sản

Nghề Biển : Câu, đánh Bắt Hải Sản

13 Tháng 4, 2019

Nghề biển có nghề câu, nghề kéo lưới rê (kéo giã) bằng hai thuyền buồm, hai đầu lưới. Hiện nay người ta dùng tàu có công suất máy 35 đến 350 mã lực, hoặc là tàu có 2 càng...

Đảo Cái Chiên (Hải Hà)